Stefan Wassmer / stadtwildtiere.ch
 0
 Feuersalamander (Salamandra salamandra)
 23.10.2017